Get in Touch
  pomakni navzdol
  Nazaj
  //Pogoji poslovanja

  Pogoji poslovanja

  Uporaba osebnih podatkov

  Vaše osebne podatke uporabljamo skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (ime in priimek, vaš elektronski naslov).

  Vaše osebne podatke bomo uporabili enkratno za potrebe komuniciranja in priprave ponudbe. S privolitvijo se strinjate in dovoljujete podjetju ProFUTURUS raziskovanje, svetovanje, storitve in analize za razvoj d.o.o.(v nadaljevanju: ProFUTURUS), da vaš elektronski naslov še naprej uporablja za potrebe komuniciranja preko spletne pošte.

  Vaš elektronski naslov lahko ProFUTURUS uporablja vse do preklica privolitve oziroma do takrat, ko podatki ne bo več služili svojemu namenu. Če ne želite, da se vaš spletni naslov uporablja za namene kot je opisano v predhodnih odstavkih, imate pravico, da od ProFUTURUSa zahtevate popravek ali izbris spletnega naslova. Takšno zahtevo lahko kadarkoli pošljete pisno na naslov info@ProFUTURUS.eu

  ProFUTURUS se zavezuje, da podatkov, ki jih boste posredovali preko spletnih strani ali na kakršenkoli drug način, ne bo prodajalo, posojalo ali kakorkoli drugače posredovalo tretjim osebam. Vaši podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

   

  Izključitev odgovornosti

  ProFUTURUS ne more jamčiti za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na straneh. Vse informacije na spletnih straneh se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

  ProFUTURUS ne sprejema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti teh spletnih strani.

  V primeru sklicevanja ali povezovanja teh spletnih strani z drugimi, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, ProFUTURUS ne prevzema odgovornosti za vsebino ali pravilnost delovanja teh spletnih strani.

   

  Avtorske pravice

  Vsa besedila, slike, grafike, animacije in drugi dokumenti, ki jih vsebujejo spletne strani, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Vsebine spletnih strani ni dovoljeno kopirati, razpečevati, spreminjati ali na kakršenkoli drug način reproducirati, razen v primeru pisnega soglasja ProFUTURUSa, ki aktivno uveljavlja svoje pravice do intelektualne lastnine v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon.

   

  © ProFUTURUS d.o.o.  / Vse pravice pridržane.

  Get in Touch
  Zapri