Get in Touch
pomakni navzdol
Vse storitve
//Izobraževanje in supervizija na področju socialnega dela

Izobraževanje in supervizija na področju socialnega dela

Izvajamo tečaje, seminarje, delavnice in supervizijska srečanja s strokovnimi in aktualnimi znanji, ki podjetjem pomagajo pri soočanju z izzivi sodobnega poslovanja in ponujajo ustrezne mehanizme za učinkovite poslovne rešitve, poklicni in osebni razvoj zaposlenih.
01.
Izobraževanje

Organizacija tečajev, seminarjev in delavnic na temo:

 • projektno vodenje,
 • evropska kohezijska politika,
 • vseživljenjsko učenje,
 • priprava dokumentacije za prijavo projektov na nacionalne in evropske razpise.
 • Supervizija na področju socialnega varstva

  Izvedba sistematičnega in kontinuiranega trajnega učenja iz dela, ki omogoča kakovostnejše opravljanje socialnovarstvene dejavnosti ter spodbuja poklicni in osebni razvoj na različnih delovnih področjih.

  Omogoča:

  • širjenje in poglabljanje znanj, metod in tehnik strokovnega dela,
  • širjenje poklicnega izkustvenega znanja,
  • preprečevanje odtujenega odnosa do dela in pregorevanja strokovnjaka,
  • krepitev strokovne avtonomnosti – oblikovanje poklicne identitete,
  • opredeljevanje lastne vloge, razmejevanje vlog in odgovornosti v delovnem procesu,
  • razmejevanje med osebnim in poklicnim v procesu dela – uvajanje procesa poklicne refleksije,
  • povezovanje in kakovostnejše sodelovanje izvajalcev in nosilcev, dejavnosti socialnega varstva.

  © ProFUTURUS d.o.o.  / Vse pravice pridržane.

  SL EN
  Get in Touch
  Zapri